Blue Flower

Zoals zoveel dienstplichtige militairen die hun diensttijd in Nederlands Indië hebben vervuld, heeft mijn vader naast dat hij een dagboek heeft bijgehouden ook foto's van zijn verblijf daar.
Voor ik ze weer (opnieuw) op de website heb geplaatst heb ik ze nog een aantal keren bekeken. Mijn algemene indruk is dat het eigenlijk allemaal 'brave' foto's zijn. Eigenlijk allemaal foto's van troepenverplaatsingen, de verschillende verblijfplaatsen en een enkele foto met daarop verwrongen staal of rails die niet meer op hun plaats liggen. Maar geen gevechtshandelingen of de gevolgen daarvan.
Heb daar nu wat nadrukkelijker naar gekeken omdat ik dat ook anders zie. Bijvoorbeeld de foto's in het boek 'Tabé Java Tabé Indië, de koloniale oorlog van mijn opa' van Ronald Nijboer, verschenen bij Harper Collins. In dat boek staan wel een aantal foto's van slachtoffers. Nu hoorde de opa van Ronald Nijboer, Evert Jan Nijboer, wel tot de eerste lichtingen die (nog vrijwillig) naar Nederlands Indië gingen. Maar als ik het boek van J.A.C. Bartels Tropenjaren. Ploppers en Patrouilles, dat de tijd van het onderdeel waar mijn vader in Nederlands Indië onder diende erbij pak, dan moet mijn vader ook het nodige hebben meegemaakt en hebben gezien.

En terwijl ik dit opschrijf realiseer ik me weer dat hij er nauwelijks over sprak. Het kan niet anders of het moet zijn leven hebben beinvloed. Met alleen hard werken verdwijnt een oorlog niet uit je hoofd.

De foto's die ik uit twee albums van mijn vader heb gehaald staan op een aparte pagina. Klik hier voor toegang. Gek genoeg wel albums die ik al van kinds af ken en doorgebladerd heb. Wist ik veel.

Add a comment

Het blijft een uitdaging een website in de lucht te houden. Recent heb ik weer last gehad van een soort hack. Gelukkig heb ik alles weer kunnen herstellen.Alle gegevens zijn er nog en de structuur van de website is nog in tact.

Alleen de foto's waren verdwenen. En die staan er nu ook weer op. 

Add a comment

Vandaag in het ouderlijk huis nog even op zoek geweest naar informatie over mijn vaders diensttijd in Nederlands Indië.

Nu een bevestiging dat hij deel uitmaakt van de 2e afdeling van het Regiment Huzaren van Boreel en daarvan het 2e Eskadron Mortierspeleton.

Add a comment

Uit de overlevering weet ik dat mijn vader dienst deed als hospik. Dat blijkt ook wel uit de verschillende dagboekteksten.

Bij ons thuis heeft altijd een flesje kinine pillen gestaan. Nu ik me wat verder verdiep in de achtergronden van het verblijf van mijn vader in Nederlands Indië en wat hij en de andere leden van zijn eskadron allemaal hebben mee gemaakt, kwam dat flesje mij weer in gedachten:

foto kinine flesje.jpg

Add a comment

De afgelopen dagen zijn weer enkele dagen dagboekaantekeningen toegevoegd.

Augustus 1948 is tot vrijdag de 13e gevorderd.

Add a comment