Blue Flower

Zoals zoveel dienstplichtige militairen die hun diensttijd in Nederlands Indië hebben vervuld, heeft mijn vader naast dat hij een dagboek heeft bijgehouden ook foto's van zijn verblijf daar.
Voor ik ze weer (opnieuw) op de website heb geplaatst heb ik ze nog een aantal keren bekeken. Mijn algemene indruk is dat het eigenlijk allemaal 'brave' foto's zijn. Eigenlijk allemaal foto's van troepenverplaatsingen, de verschillende verblijfplaatsen en een enkele foto met daarop verwrongen staal of rails die niet meer op hun plaats liggen. Maar geen gevechtshandelingen of de gevolgen daarvan.
Heb daar nu wat nadrukkelijker naar gekeken omdat ik dat ook anders zie. Bijvoorbeeld de foto's in het boek 'Tabé Java Tabé Indië, de koloniale oorlog van mijn opa' van Ronald Nijboer, verschenen bij Harper Collins. In dat boek staan wel een aantal foto's van slachtoffers. Nu hoorde de opa van Ronald Nijboer, Evert Jan Nijboer, wel tot de eerste lichtingen die (nog vrijwillig) naar Nederlands Indië gingen. Maar als ik het boek van J.A.C. Bartels Tropenjaren. Ploppers en Patrouilles, dat de tijd van het onderdeel waar mijn vader in Nederlands Indië onder diende erbij pak, dan moet mijn vader ook het nodige hebben meegemaakt en hebben gezien.

En terwijl ik dit opschrijf realiseer ik me weer dat hij er nauwelijks over sprak. Het kan niet anders of het moet zijn leven hebben beinvloed. Met alleen hard werken verdwijnt een oorlog niet uit je hoofd.

De foto's die ik uit twee albums van mijn vader heb gehaald staan op een aparte pagina. Klik hier voor toegang. Gek genoeg wel albums die ik al van kinds af ken en doorgebladerd heb. Wist ik veel.