Blue Flower

In tegenstelling met gister heeft de zon zich vandaag weer de hele dag laten zien.

Tegen een uur of 5 zijn we het eiland Ceylon gepasseerd. Dit eiland heeft een zeer oude geschiedenis. Reeds in het jaar 500 v. Chr. was er een Singalese dynastie gevestigd. De oude Grieken en Romeinen kenden het eiland, evenals de Arabieren en de Chinezen die er een levendige handel mee dreven. In 1505 vestigden de Portugezen zich op Ceylon, tot de Hollanders hen in in 1639 verdrongen. Van dit Hollands bestuur zijn nog vele sporen over.

Zo staat er een oud-Hollands fort. Terwijl vele namen, zoals Hollands Kerk, eveneens aan dit bestuur herinneren.

In 1795 namen de Engelsen het eiland in bezit. In 1850 versloegen de Britten de laatste koning. Kandij.

De bevolking op Ceylon is zeer gemengd. Naast Singalezen, Arabieren, vinden we er Maleisiers en ook zogenaamde 'Burthers', dat zijn afstammelingen van de Hollandse emigranten. Deze laatsten spreken wel Portugees, maar geen Hollands meer.

Ook treffen we op Ceylon goed ontwikkelde culturtes aan. Vooral thee, rubber en cacao. De Ceylon thee heeft een wereldnaam. Voor eigen gebruik wordt rijst verbouwd.
Het eiland heeft 5,3 miljoen inwoners, maar aangenomen wordt dat dit aantal in de grijze oudheid veel groter is geweest, daar vele overblijfselen uit die tijden daar op wijzen.
Zo vindt men op het Noordelijk deel van het eiland een paar ruines van oude steden, die een bewijs zijn voor vroegere hoge beschaving. Overal op het eiland zijn nog resten van prachtige irrigatiewerken aanwezig, die tegenwoordig nog ten dele worden gebruikt.

De hoofdstad van het eiland is Columbo. Zuidelijk er van ligt het stadje Galle.

21/11 12 uur 6867 zeemijl afgelegd.
Vannacht gaan de klokken weer 30 minuten vooruit.