Blue Flower

5 uur reveille. De laatste spullen inpakken.

Dekens, bed overtrek en sloop inleveren. Om half zeven het laatste appèl. Het was nog schemerig. Twee man onwettig afwezig, korporaal H. en wachtmeester S.

Om zeven uur begaven we ons naar het station. Heel onze uitrusting op de rug en daar gingen we.

Op het station stonden nog verschillende autoriteiten en o.a. het muziekkorps van de Willem III. We kregen ieder een reep Droste chocola en 10 Engelse sigaretten.


Het was natuurlijk een geweldige drukte op het station. Twee eskadrons gingen met dezelfde trein mee. En dan nog al die bagage. Model gepakt. We hadden patroontassen, veldfles, kleine en grote broodzaken een deken omhangen. Daarbij had ieder nog zijn kitbag (of plunjebaal).
Weet ook dat het koud was vanmorgen en we kwamen in een oververwarmde trein terecht. Deze reed in Amsterdam tot vlak bij de kade waar de “Nieuw Holland” lag. Hier kwamen we in grote hallen, waar ons warme koffie en koek verstrekt werd. Ook kregen we ieder een pakje sigaretten, benevens een maaltijdenkaart waarop we aan boord eten verstrekt krijgen.


M.S. Nieuw HollandZo was het dan intussen om en de nabij 12 uur geworden voor we de boot op gingen. We kregen direct ons verblijf voor de reis toegewezen. Dit was voor ons eskadron Ruim C5. In het middenschip. In een ruim met 306 man. Dit onderbrengen ging de hele dag door. Ook infanterie en weet ik meer.
Naast de boot op de kade stond een geluidsauto, die ons muziek bracht, wanneer het muziekkorps niet speelde. Ook werden de hele de hele dag door nog levensmiddelen aan boord gebracht.
Om vijf uur precies, nadat de stoomfluit een paar maal had gegild, werd nog het Wilhelmus gespeeld. En we gingen los van de kade. Geweldig was het zoveel mensen ons stonden uit te wuiven. Ook zag ik nog een auto staan, precies eender als die van C.F.W..

Toen we ongeveer een kwartier hadden gevaren, werd de eerste sloepenrol, in zeemanstaal uitgedrukt, gehouden. We moesten allemaal naar beneden een zwemvest halen; die lagen in de ruimen.
Tot in de sluizen van IJmuiden wordt de boot gesleept. Om negen uur waren we in IJmuiden. Daar hebben we nog ongeveer een kwartier stilgelegen, omdat er iemand van boord moest die gek was geworden.
En zo gingen we de Noordzee op. De onbekende toekomst tegemoet. We gingen vroeg slapen, daar iedereen moe was. Dat slapen gebeurt in hangmatten of op een matras, zo op de grond. Dit alles moest ‘s morgens weer worden opgeruimd.

Add a comment

De eerste nacht heb ik goed geslapen.

Het was ongeveer half zeven toen ik wakker werd.
De dienst die we hebben in te nemen is als volgt.

6 uur reveille, daarna wassen, hangmatten en matrassen wegruimen.
Halfacht ontbijt. Dit werd gebruikt in de ruimen. Deze zijn ook ingericht om als eetzalen gebruikt te kunnen worden.
Half negen appèl in de ruimen, afgenomen door de ruimcommandant.
Van half negen tot 11 uur binnendienst. Ben je niet aangewezen voor binnendienst, dan ga je naar boven.
Half 12 weer eten halen. 12 uur eten.
Van 2 tot 4 verplichte rust.
Om 5.30 uur weer eten halen.
Om 8 uur ‘s avonds mag je al gaan slapen.
Om 10 uur ‘s avonds mag niemand meer aan dek.
Het eten is goed. Zo bijvoorbeeld ‘s morgens altijd pap bij het brood met koffie. ‘s Middags heb je in plaats van vlees veelal vis bij het middageten, wat bestond uit aardappelen met groenten met soep of erwtensoep bestond. ‘s Avonds weer brood met thee.
Het eten wordt klaargemaakt door mensen die op Chinezen lijken, maar ik geloof dat het Tibertanen zijn. Er zij er ongeveer 200 aan boord. Dan heb je nog het blanke personeel aan boord, zoals stuurlui, machinisten en ander technisch personeel en 2000 militairen.
Je kunt begrijpen dat het een behoorlijk schip is, een vroegere vrachtboot nu omgebouwd tot troepenschip. Het is een schip ingericht om op warme landen te varen.
Naast de ruimen zijn er waslokalen, rook-, muziek- en eetsalon voor de officieren, 3 keukens, machine kamers, koelkelders enz.
Er was niet veel aan om boven aan dek te zijn vandaag, omdat het erg mistig was. De kou is al helemaal weg.

Door naar november 1947? Klik hier

Add a comment