Blue Flower

We hebben er vanmorgen helemaal niet aangedacht dat het 1 April was.

Weer alleen ziekenrapport gehouden.

~~
Ander dagboek

Wij vergaten vanmorgen helemaal dat het 1 april is.

Weer alleen ziekenrapport gehouden.

Verder niets bijzonders.

Add a comment

Vanmorgen in Tjileungsir vertelden de jongens van ons peloton die daar gelegerd zijn dat er een pakket voor mij gekomen was. Een van hun is ziek geworden en opgenomen in Hospitaal II te Batavia. Ik ben vandaag naar Tjileungsir geweest om geneesmiddelen te halen bij het D.V.G. maar ze waren niet klaar gezet.

Ik ben wezen eten met een opp.w. van het K.N.I.L. in een restaurantje.

Nou, het pakket was overgepakt, maar er zou niets verloren zijn gegaan.

Ik hoop dat het waar is.

Och, het is zo mooi, weer eens iets van thuis te ontvangen. Er zijn en blijven altijd dingen bij, waar je thuis zo veel van hield en die je hier niet krijgt.

De brief heb ik ook aan de dokter kunnen geven. Hij zei dat ze geen afwijkingen gevonden hadden, alleen dat ik ontzettend slap was.

~~
Ander dagboek

Vanmorgen in Tjileungsir vertelden de jongens van eigen peloton me, dat er vandaag een pakje voor me zou komen. Het was inderdaad.

Ik ben vandaag naar Buitenzorg geweest om de geneesmiddelen te halen, maar ze waren niet klaar.

Ik ben toen nog wezen eten met een opper en wachtm. van het K.N.I.L. en de chauffeur in een chinees restaurantje. Nasigoreng gegeten.

Nou, het paktje was overgepakt, maar er zou niets verlogen zijn gegaan. Ik hoop dat het waar is

Och, het is zo mooi, weer eens iets van thuis te ontvangen. Er zijn ook altijd dingen bij, waar je thuis zo veel van hield en die je hier mist.

De brief heeft de dokter ook gehad. Hij zei: er was niets gevonden, alleen  vonden ze mij ontzettend slap.

Add a comment

Vandaag hier in de tangsi (kazerne - RCW) een nieuwe roehmahsakit (rumah sakit = ziek(en)huis - RCW) ingericht.

Geen post ontvangen.

Vanavond wacht. Ik heb de tweede wacht.

~~
Ander dagboek

Vandaag onze nieuwe roemah sakit (ziekenhuis - RCW) hier in de tangsi (kazerne - RCW) ingericht.

Geen post ontvangen. Vanavond wacht. 8-10 morgen 2-4, 8-10 en 2-4 's middags.

Add a comment

Omdat ik wacht had kon ik vandaag niet naar de kerk. Ze gingen vandaag Buitenzorg. Niet veel post vandaag.

Vrijdagavond is er op het appel bekend gemaakt, dat er zich hier in de omgeving vele benden concentreren.

~~
Ander dagboek

Doordat ik wacht had vandaag, kon ik niet naar de kerk. Ze gingen vandaag naar Buitenzorg. Ik hoop van volgende zondag weer.

Niet veel post vandaag.

Vrijdagavond is op 't appèl bekend gemaakt dat hier in de omgeving weer heel wat benden zich concentreren.

Add a comment

Drie brieven van thuis gehad.

Verder is de cantine wagen vandaag geweest.

~~
Ander dagboek

Vandaag weer 3 brieven van thuis ontvangen. Ook is de cantinewagen vandaag geweest.

Verder nieuws.

Add a comment