Blue Flower

5.30 reveille, om 6.30 zaten we al met onze bagae op de wagens. De 3-tonners. Onze wagens blijven met chauffeurs hier. En zullen ons dageijks fourageren.

Nou, het wachten was op de onderofficieren.

Om acht uur waren we echter al in Poerwosari, een kleine 10 km hiervandaan. De jongens van 1-12 stonden af met bagage en al buiten. Ontzettend, wat hadden die een bagage.

Nou, het lijkt ons hier niet slecht toe. Een groot huis met kamers. Wij zijn direct in een goed kamertje gekropen. Hier valt echter nog wel wat te doen. Elke nacht en dag moet er patrouille gelopen worden. Vannacht gaat de 1e sec eropuit en wij hebben tot morgenochtend 10 uur de wacht.

Ook heb ik de avondsluiting aangehouden. Het is voor een paar jongens. Om negen uur zijn de jongens van de eerste sectie weggegaan en om 10.30 waren ze al terug met 5 gevangenen. Ze zouden anders op wapens af maar toen dat er tussen kwam toen zijn ze maar met de gevangenen teruggekomen.

Add a comment

Ik voel me niet erg lekker en ben vanmorgen maar op mijn nest gaan liggen.

Om 12 uur ongeveer zijn de jongens van de 2de en 3de sectie op patrouille gegaan. Eerst een stuk met de wagens weggebracht. De vangst was nihil.

Vanavond was de vangst van het hoofd van de inlichtingendienst. Die haalde er zomaar een paar op. Ook hebben ze met een wagen van ons nog 2 opgehaald.

De patrouille van de 2de sectie niets gevangen.

Ook wagens (burger) mogen na half 2 niet meer rijden. Gisteravond hadden we er zeker een stuk of 7 hier staan.

Add a comment

De opper ging vanmorgen de jongens wekken. Verschrikkelijk ging dat er aan toe. De jongens die rolden van schrik hun nest uit.

Gisteravond is de derde sectie eropuit geweest en had 6 gevangenen gemaakt.

Ik voel me nog erg beroerd.

Add a comment

Mijn toestand was vanmorgen er niet beter op geworden. Ik ben nu maar verhuisd en slaap nu alleen. Hier is het rustig om mij heen. Dat heb ik iop 't ogenblik wel nodig.

De opper wilde mij vanavond al terug hebben naar Soember Porong. Maar ik zeg: dat moet maar niet, want dan kan ik missschien ook nog op de ziekenzaal terecht en daar heb ik niet veel mee op.

Het eten is de laatste dagen prima.

Add a comment

Vanmorgen 7 uur reveille, daarna eten. Daarna hebben we onze spullen in moeten pakken. Pas om 10.30 kwamen de andere jongens. Toen waren er ook gelijk de wagens voor ons op te halen.

We hebben nog wat meubilair meegestuurd. Stoelen, een paar banken, een grote tafel, een spiegel enz.

vanavond om 5 uur appèl. Toen zijn we zo het kamp in de rondte geweest. Bij elke wagen moesten we halt houden. Die niet ... was dichtgemaakt of waar iets anders aan mankeerde. Die majoor kan af en toe zo vreselijk kinderachtig doen.

Ik kan niet steeds erg slechts bij 't spul. (?)

Add a comment