Blue Flower

Overal is het tegenwoordig onrustig. Dan zijn ze daar weer bezig en dan hoor je weer dat ergens anders ook gerampokt is. Maar er zal wel een tijd komen, dat de maat vol is. Dan wordt er op los geslagen, met man en macht.

Er zijn al grote plannen, waar jan en alleman aan mee moet doen om ze ten uitvoer te brengen.

Vanmorgen zijn er eerst twee kleine patrouilles uitgegaan voor machtvertoon. Later op de morgen kwam er bericht van Pasir Maoeng. Daar vroegen ze om versterking. Die wilden de tappers koudmaken. Vlug zijn er een tien man heen gegaan. Maar ze waren weer net te laat. Ze hadden ze nog zien lopen.

~~
Ander dagboek

Overal is tegenwoordig onrust. Dan zijn ze daar weer bezig geweest en dan daar. Maar er komt een tijd dat de maat vol is. Dan wordt erop los gegaan met man en macht. Zo ook nu. Er zijn grootse plannen. Waar Jan en alleman aan moet meewerken om ze ten uitvoer te brengen.

Vanmorgen eerst twee kleine patrouilles weg, meer voor machtsvertoon. Later moesten ook nog die op wacht gestaan hadden erop uit. Want in Pasir Maoeng lagen de bendes weer op de loer. Op de tappers. Vlug erop los. Maar het was weer het oude liedje. Ze waren 'm weer gesmeerd. 't Is net of ruiken ze het, dat ze verlinkt zullen worden.