Blue Flower

Vanmorgen werd ik wakker gemaakt door mijn eerste patiënt, die graag had dat ik hem even behandelen wilde, want zijn ene been was helemaal opgezet. Hij was vannacht op wacht en dat was niet goed voor zijn been.

Plotseling hoorden we een zwaar gebrom van wagens. Zowaar daar kwamen de jongens al terug.

Uitsteigen en daar riep de opper verzamelen. Hij gaf toen enkele brullen. Er was weer iets niet in orde geweest. Maar ik dacht al bij mezelf: wat een bedrukte gezichten. En ik vroeg aan de eerste binnen komende: wat is er gebeurd. Ja, we hebben de vuurdoop gehad. Wat was het geval geweest. Ze hadden ergens achter Pasir Maoeng een nachtpatrouille moeten lopen en in datzelfde gebied patrouilleerde ook het K.N.I.L. En op een gegeven moment merkte de K.N.I.L. onze jongens op. De K.N.I.L. wist ook van niets en begon met één automatisch en andere wapens de schieten.

Toevallig hadden ze allemaal direct een goede dekking kunnen zoeken en was er niemand geraakt. Toen waren ze aan schreeuwen gegaan van onze kant.

Ze zijn door het oog van de naald gekropen. Het is de Here in den Hemelen geweest die hun bewaard heeft.

~~
Ander dagboek

Vanmorgen werd ik wakker gemaakt door mijn ergste patiënt, die graag had dat ik hem even behandelde, want zijn ene been was helemaal opgezet, door de ringworm (?). Plotseling hoorden we een zwaar gebrom van wagens. En zo waar, daar waren de jongens al terug. Allemaal. De opper riep: verzamelen! nadat ze de wagens verlaten hadden en controleerde nog 't een en ander. Ingerukt, zegt en ik zeg: zijn jullie nou al terug? Ja, zegt er één, maar we hebben vannacht de vuurdoop gehad. Ik zeg: niemand gewond? Het was zo.

Ze gingen naar een gebied toe, waar ook KNIL heen was gegaan en op een gegeven moment ontmoeten ze elkaar. En dat was van de KNIL: vuur. En gelijk waren onze jongens in dekking geweest. Er was op hun geschoten en behoorllijk, maar de kogels sloegen gaten in de lucht in plaats van in de jongens.

Nou, wonder boven wonder dat dat zo goed is gegaan. Het is de Here in de Hemel geweest die hun bewaard heeft.