Blue Flower

Er is veel gekankerd vandaag overal over. Er is nu weer een andere regeling voor de wacht. Eén in de vier dagen op wacht.

Add a comment

Geen bijzonderheden.

Add a comment

Goede zaken gemaakt vanavond. Het hele eerste peloton was hier vanavond. Zodat ik om 9 uur helemaal uitverkocht was.

Add a comment

Vanmorgen er weer opuit geweest om spullen voor de cantine te halen.

Add a comment

Vannacht om half ? zijn ze van ons peloton en het eerste eropuit gegaan om een kampong af te sluiten. Een kampong buiten ons vak. De militairen die voor dat vak zijn, waren dermate uitgeput, dat ze zoiets niet (een zwiep) op touw konden zetten.

Om 11 uur waren ze weer hiet. Een goede vangst gehad. Twee bendehoofden en nog enkele leden. De majoor was in zijn sas.

Vanmiddag moest ik nog naar Soemberporong om spullen te halen en ook mijn brancard te halen, want die was gebroken vanmorgen.

Add a comment